Vene English


Varbuse MuusikamõVarbuse Muusikamõiss

Tutvustus

MTÜ Varbuse Mõisameeste Selts on organisatsioon, mille eesmärgiks on arendada ajalooline Varbuse Mõisa süda atraktiivseks tõmbekeskuseks miljööväärtuslikus Postitee arenduskoridoris.
Selts on seni teinud tihedamat koostööd Põlva Maavalitsuse, Kanepi ja Kõlleste Vallavalitsustega, samuti Postitee Sõprade Seltsi, Maanteemuuseumi, Kanepi Noortekeskuse, kohalike ettevõtjate jpt.
Varbuse mõisameeste Selts on pakkunud kultuurilisi teenuseid oma liikmete ja partnerite kaasabil lähemal ja kaugemal Eestis ja rahvusvahelisel tasemel.
MTÜ eestvedaja Kalev Lindal on Keldrimäe talu peremees, Kanepi segakoori dirigent, kultuuritegelane ja ettevõtja, aktiivne tegevuste initsiaator ja projektide realiseerija, piirkonna konkurentsivõime tõstmise aktivist, Varbuse Muusikamõisa kaasarendaja ja rahvusvaheliste suhete edendaja.


Dokumentatsioon


Põhikiri
Põhikiri
Majandusaasta aruanne 2013
Majandusaasta aruanne 2012
Majandusaasta aruanne 2011
Majandusaasta aruanne 2010
Juhatus
EetikakoodeksMõisapargi Arendus

2011 aastal MTÜ Varbuse Mõisameeste seltsi projekti "Varbuse mõisapargi rekonstrueerimisprojekti koostamine" toetas Keskkonnainvesteeringute keskus.

Toetuse abil valmisid:
geodeetiline alusplaan
muinsuskaitse eritingimused
ning pargi rekonstrueerimisproekt

Siit saab vaadata ka pargi põhiplaani.

2012 aastal MTÜ Varbuse Mõisameeste seltsi projekti "Varbuse Mõisapargi rekonstrueerimise I etapp" toetas Keskkonnainvesteeringute keskus.

Toetuse abil rajati Varbuse Mõisasüdamesse mõisaväljak ja teostati pargi teritooriumil projektijärgsed raie- ja hooldustööd.
Muinsuskaitse järelvalve aruanne asub siin.

2013 aastal Keskkonnainvesteeringute keskus toetas MTÜ Varbuse Mõisameeste Seltsi projekti "Varbuse Mõisapargi rekonstrueerimise II etapp"
Toetuse abil rajati pargiteed ning korrastati esindusväljak.
KIKSuhtluskoda

Suhtluskoda on Varbuse Mõisameeste Seltsi poolt algatatud projekt. Suhtluskoja sihtrühmadeks on kõik kohalikud loovinimesed ning ettevõtjad, kellel on huvi suurendada lisandväärtuse kasvu läbi loomemajandusliku lähenemise ja kes tegutsevad valdkondades, millel on piirkonnas traditsioonilised tugevused: turism, toit, mood, puutöö, rahvameditsiin, haridus, kultuur, ökoloogilised tehnoloogiad jne. Pakume koostööd:

turunduse vallas;
tehnoloogia ülekandmisel;
oskuste arendamisel;
varustusahela täiustamisel;
tootearenduses;
regioonivälises kaubanduses;
strateegia planeerimises.

Suhtluskoja algatusrühma kuuluvad K. Lindal, N. Lindal, I. Maripuu, E. Peetsalu ja O. Rätsep.

Projekti toetab summas 9662€ Kodanikuühiskonna Sihtkapital
suhtluskodasuhtluskoda